Hur påverkas vi av ensamhet?

Ensamhet
Jorden från månen

Hur påverkas vi av ensamhet?

Ensamhet är inte bara en känsla av att vara ensam. Det är en känsla av isolering, övergivenhet och brist på samhörighet. Den kan orsakas av många faktorer till exempel att en älskad person har gått bort, går igenom en skilsmässa eller ett samhällsfarligt virus som lett till isolering.

Ensamhet kan vara både frivillig och ofrivillig. Vi kan uppleva stark ensamhet fast vi har många sociala kontakter och relationer.

Ensamhet bland svenskarna

Källa: Anna Bennich (psykolog, psykoterapeut och författare) och SCB.


Men all ensamhet är inte skadlig utan det finns dem som uppskattar sin ensamhet och trivs bäst med att vara för sig själva. Däremot är det viktigt att den självvalda ensamheten inte leder till en långvarig social isolering som sedan blir svår att komma ur.

Jorden från månen

Olika slags ensamhet

Social ensamhet

social ensamhet innebär att man saknar band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med, trots att man skulle vilja ingå i sådana sammanhang.

 

Social isolering

Social isolering är ett tillstånd där du har få människor att interagera med regelbundet. Ensamhet är en känsla. Du kan känna ensamhet trots att du är omgiven av människor.

Äldre personer löper särskild risk att drabbas av ensamhet. Detta beror på att de ofta har färre sociala kontakter eller att deras närstående har flyttat och vänner som kanske har gått bort. De kan också ha svårt att komma ut och träffa människor.

 

Emotionell ensamhet

Emotionell ensamhet är en känsla av att vara ensam. Man kan känna ensamhet fast man är omringad av familj, vänner och kollegor. Det handlar oftast om att man inte känner sig förstådd av sin omgivning, eller att man känner sig annorlunda. Att man inte passar in, inte hör till, inte har något utbyte av andra. Det kan kännas meningslöst att vistats bland andra.

Senior kvinna som tittar ut genom fönstret

Ensamhetens påverkan på hälsan

Långvarig ensamhet och isolering påverkar både kroppen och hjärnan på olika sätt.

Ensamma människor har en högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke, tidig utveckling av demens och ökad smärtproblematik.

Att känna sig ofrivilligt ensam ökar också nivån av stresshormoner på ett sätt som går att jämföra med hur kroppen och hjärnan reagerar när du utsätts för en fara.

 

Ensamma människor löper också större risk att utveckla psykologiska problem som depression, ångest och oro, starka känslor av skam, missbruk av alkohol och andra substanser och ökat aggressivt beteende. Ensamhet är ett allvarligt problem för folkhälsan.

 

Bryt ensamheten tillsammans med BeLiving

Genom BeLivings co-living lösning sammanför vi människor genom förenklad uthyrning där du (som hyresvärd) kan hyra ut ett rum i din bostad och samtidigt få ett meningsfullt sällskap och en hjälpande hand i vardagen.

Du väljer själv vilka tjänster du skulle vilja ha hjälp med och du väljer även vem du skulle vilja ha som hyresgäst.

På så sätt kan vi tillsammans bli bättre för varandra och bryta ned den ensamhet som drabbar många äldre.

EASE handlingsplan

Förutom att bryta ensamheten med BeLiving kan du också med hjälp av socialpsykologen John T. Cacioppo’s handlingsplan EASE bryta ned din ensamhet.

E: Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.
A: Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.
S: Selection. Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.
E: Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

Även om det finns olika typer av ensamhet har alla former av ensamhet en betydande inverkan på människor. Oavsett om det är fysiskt eller psykiskt kan ensamhet vara skadligt för både individen och samhället som helhet. Det är viktigt att vi förstår effekterna av ensamhet och arbetar för att förhindra att den får en sådan överväldigande negativ inverkan på våra liv.

 

Känner du någon som du vet är ensam och har möjligheten till att hyra ut rum? Tipsa dem om BeLiving.

Eller känner du dig själv ensam och har möjligheten till att hyra ut ett rum?